Правителството емитира нов дълг за 200 млн. лева

ДЦК ще са петгодишни с фиксиран годишен лихвен процент от 0,01%